Showing 25–28 of 28 results

Thiết bị lạnh công nghiệp

Tủ Đông 4 cánh Berjaya BS4DUF/C

Thiết bị lạnh công nghiệp

Tủ Mát 2 cánh inox Berjaya BS2DUC/C

Thiết bị lạnh công nghiệp

Tủ mát trưng bày hai cánh kính Berjaya 2D/DC-S