Quạt hướng trục Deton DFG

– Model: DT-DFG
– NPP: Đức Thành – VN
– Kho hàng: Sẵn hàng
– Giá bán: Liên hệ